Zookoutek DDM Praha 7

Nabídky výukových programů zookoutku sekce savci a sekce plazi.

Obsah

  1. Sekce savci

  2. Sekce plazi

 

Nabídka výukových (zážitkových) programů

Sekce savci

Zookoutek DDM Prahy 7 – sekce savci vám aktuálně nabízí 4 různé výukové programy, jejichž náročnost a náplň se dá upravit dle věku dětí. Pro MŠ je nejvhodnější samostatná komentovaná prohlídka zookoutku, pro I. a II. stupeň ZŠ je kromě této prohlídky možné připravit 3 specifičtěji zaměřené programy. Oživte svou výukou přímým kontaktem s přátelskými zvířaty, netradičním prostředím a výkladem jiného pedagoga!

  1. Komentovaná prohlídka zookoutku DDM Prahy 7 – sekce savci

Cíl: Žáci se seznámí s různými druhy savců a ptáků chovanými v zookoutku DDM Prahy 7, naučí se správné manipulaci se zvířaty a dokáží pojmenovat některé druhy.

Anotace: Během komentované prohlídky se žáci seznámí s vybranými druhy savců (celkem máme 35 druhů) a ptáků (celkem máme 5 druhů), některé z nich budou moci přímo kontaktovat. Při kontaktu se bude dbát na vhodnou manipulaci se zvířetem. Žákům budou ukázány některé morfologické odlišnosti přímo na živých zvířatech a řečeny největší zajímavosti u vybraných druhů.

Cena: 5 Kč/žák, pedagog zdarma

  1. Křečci a křečíci

Cíl: Žáci se seznámí se základní charakteristikou skupiny a dokáží pojmenovat některé zástupce.

Anotace: Program se zaměřuje na typické znaky a charakteristiku skupiny, na morfologii, ekologii a etologii vybraných zástupců, a na specifika jejich chovu. Součástí programu je ukázka živých zástupců jednotlivých druhů (někteří jsou i velmi vzácní) a možnost přímého kontaktu s vybranými jedinci. Na konci programu každý žák dostane upomínkový předmět.

Cena: 10 Kč/žák, pedagog zdarma

  1. Pískomilové a pravé myši

Cíl: Žáci se seznámí se základní charakteristikou skupiny a dokáží pojmenovat některé zástupce.

Anotace: Program se zaměřuje na typické znaky a charakteristiku skupiny, na morfologii, ekologii a etologii vybraných zástupců, a na specifika jejich chovu. Součástí programu je ukázka živých zástupců jednotlivých druhů (někteří jsou i velmi vzácní) a možnost přímého kontaktu s vybranými jedinci. Na konci programu každý žák dostane upomínkový předmět.

Cena: 10 Kč/žák, pedagog zdarma

 

  1. Savci žijící v České republice

Cíl: Žáci se seznámí se zástupci savců žijících divoce na území ČR a dokáží pojmenovat některé z nich.

Anotace: Program se zaměřuje na představení nejznámějších zástupců savců žijících divoce na území ČR. Žáci se seznámí s morfologií, ekologií, etologií, stupněm ochrany a celkovými zajímavostmi u vybraných druhů. Součástí programu je ukázka živých domestikovaných zástupců a možnost přímého kontaktu s vybranými jedinci. Na konci programu každý žák dostane upomínkový předmět.

Cena: 10 Kč/žák, pedagog zdarma

Všechny 4 výše popsané výukové programy splňují následující parametry:
Klíčové kompetence: kompetence k učení
Cílová skupina: MŠ, I. a II. stupeň ZŠ - pojetím a obsahem navazuje program na 5.6.3. RVP ZV (Přírodopis)
Délka programu: 1 h
Kapacita: max 15 žáků, je možné domluvit dva výukové programy ve stejnou dobu, kdy se třída rozdělí na dvě poloviny, jedna polovina bude mít plazí program, druhá savčí, v dalším termínu je možné skupiny prohodit
Místo konání: Veletržní 33, Praha 7
 
 

Sekce plazi

Zookoutek DDM Prahy 7 – sekce plazi vám aktuálně nabízí 4 různé výukové programy, jejichž náročnost a náplň se dá upravit dle věku dětí. Pro MŠ je nejvhodnější samostatná komentovaná prohlídka zookoutku, pro I. a II. stupeň ZŠ je kromě této prohlídky možné připravit 3 specifičtěji zaměřené programy. Oživte svou výukou přímým kontaktem s přátelskými zvířaty, netradičním prostředím a výkladem jiného pedagoga!

  1. Komentovaná prohlídka zookoutku DDM Prahy 7 – sekce plazi

Cíl: Žáci se seznámí s různými druhy plazů, ryb a hmyzu chovanými v zookoutku DDM Prahy 7, naučí se správné manipulaci se zvířaty a dokáží pojmenovat některé zástupce.

Anotace: Během komentované prohlídky se žáci seznámí s vybranými druhy plazů, ryb a hmyzu (celkem máme cca 40 druhů) a některé z nich budou moci přímo kontaktovat. Při kontaktu se bude dbát na vhodnou manipulaci se zvířetem. Žákům budou ukázány některé morfologické odlišnosti přímo na živých zvířatech a řečeny největší zajímavosti u vybraných druhů.

Cena: 5 Kč/žák, pedagog zdarma

  1. Agamy

Cíl: Žáci se seznámí se základní charakteristikou skupiny a dokáží pojmenovat některé zástupce.

Anotace: Program se zaměřuje na typické znaky a charakteristiku skupiny, na morfologii, ekologii a etologii vybraných zástupců, a na specifika jejich chovu. Součástí programu je ukázka krmení zvířat a možnost přímého kontaktu s vybranými jedinci. Na konci programu každý žák dostane upomínkový předmět.

Cena: 10 Kč/žák, pedagog zdarma

  1. Chameleoni

Cíl: Žáci se seznámí se základní charakteristikou skupiny a dokáží pojmenovat některé zástupce.

Anotace: Program se zaměřuje na typické znaky a charakteristiku skupiny, na morfologii, ekologii a etologii vybraných zástupců, a na specifika jejich chovu. Součástí programu je ukázka krmení zvířat a možnost přímého kontaktu s vybranými jedinci. Na konci programu každý žák dostane upomínkový předmět.

Cena: 10 Kč/žák, pedagog zdarma

 

  1. Želvy

Cíl: Žáci se seznámí se základní charakteristikou skupiny a dokáží pojmenovat některé zástupce.

Anotace: Program se zaměřuje na typické znaky a charakteristiku skupiny, na morfologii, ekologii a etologii vybraných zástupců, a na specifika jejich chovu. Součástí programu je ukázka krmení zvířat a možnost přímého kontaktu s vybranými jedinci. Na konci programu každý žák dostane upomínkový předmět.

Cena: 10 Kč/žák, pedagog zdarma

Všechny 4 výše popsané výukové programy splňují následující parametry:
Klíčové kompetence: kompetence k učení
Cílová skupina: MŠ, I. a II. stupeň ZŠ - pojetím a obsahem navazuje program na 5.6.3. RVP ZV (Přírodopis)
Délka programu: 1 h
Kapacita: max 15 žáků, je možné domluvit dva výukové programy ve stejnou dobu, kdy se třída rozdělí na dvě poloviny, jedna polovina bude mít plazí program, druhá savčí, v dalším termínu je možné skupiny prohodit
Lektor: Jakub Radoš,  +420 778 424 346, j.rados@ddmpraha7.cz
Místo konání: Veletržní 33, Praha 7
 
 
 
Nahoru