My máme talent!

Video-talentová soutěž pro všechny děti.

Po vzoru DDM Praha 2 vyhlašujeme video-talentovou soutěž. 

 • Soutěž je určena pro účastníky dvou věkových skupin:
  - A. předškolní do 5 let
  - B. od 6 do 20 let
 • Soutěžní kategorie:
  - Herectví
  - Hudba
  - Sport
  - Tanec
 • Výhra: pamětní list v elektronické podobě, drobný dárek pro oceněné účastníky

Podmínky soutěže:

*Soutěže se může zúčastnit kdokoliv ve věku daných věkových skupin

*Video bude platně přijato pouze s vyplněným a podepsaným souhlasem

*Aktérem videa může být pouze jedna osoba

* V případě, že se účastník zařadí do špatné kategorie, vyhrazuje si pořadatel možnost přeřazení

*V případě nízkého zájmu (méně než 3 účastníci) si pořadatel vyhrazuje právo sloučit více kategorií, a to buď věkových nebo žánrových.

*Každý účastník se může zapojit do soutěže pouze s jedním videem pro daný obor

* Je nepřípustné, aby video obsahovalo:

 • Obsah, který propaguje nenávist a podněcování k násilí.
 • Obsah, který znevažuje osobu, místo či věc.
 • Hrubý, nemravný a urážlivý obsah.
  Zobrazovat osobní údaje jiných osob (fotografie, videa …).

* Organizátor soutěže si vyhrazuje právo vyřadit přihlášky (videa), které nesplňují výše uvedené podmínky

Video musí splňovat předepsané časové parametry:

Pro všechny kategorie platí délka videa minimálně 1 minuta a maximálně 3 minuty. Rozlišení videa minimálně 360p.

  • Herectví: recitace básně, ukázka z představení, monolog nebo stand-up komedie
  • Hudba: zpěv či hra na hudební nástroj (možná i kombinace) libovolně zvolené písně
  • Sport: např.: atletika, gymnastika, míčové sporty, bojové sporty, atd…
  • Tanec: taneční choreografie jakéhokoliv tanečního stylu (možno použít i rekvizity)

Celý videozáznam může být delší než stanovený limit – tzn. video nemusí být střižené přesně na začátek a konec vystoupení, ale může obsahovat prostor před a po vystoupení. Musí být však jasné, kde vystoupení začíná a kde končí.

 • Vyplněný, podepsaný a oskenovaný souhlas vašimi rodiči nebo plnoletými účastníky zašlete email talent@ddmpraha7.cz

 • Video nahrajte na https://www.uschovna.cz/ a odkaz nahraného videa zašlete na email talent@ddmpraha7.cz

 • Termín odeslání videa včetně souhlasu je do 30. 6. 2021

 • Souhlas ke stažení zde

 • Podmínky soutěže ke stažení zde

Nahoru